ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ ที่คุณสัมผัสได้ตั้งแต่ใช้ครั้งแรก

Top

TOSEE’

โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้ K-Bank Smart Pay สามารถแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 10 เดือน

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

โครงการ Smart Pay 0% 10 เดือน
ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม
27 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย
 รับสิทธิ์ แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน Smart Pay 0% นาน 10 เดือน (ยอดใช้จ่ายขั้นต่า 5,000 บาท – 80,000 บาท/เซลส์สลิป)
เงื่อนไข :

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถทารายการแบ่งจ่าย 0% 10 เดือน จากร้านค้าทุกร้านค้า ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม โดยผู้ถือบัตรสามารถโทรเข้ามาทารายการได้ที่ K Contact Center 02 888 8888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02 8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายัง ธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชาระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถรวมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจานวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกาหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

Post a Comment

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password